« پیام ادواری »

خانواده ای که کارآفرین ندارد، امید محدودی دارد.

.Any family without an entrepreneur has a limited hope

(Author : Auliq Lce)

karafarin_zanjan                                 www.zpec.ir@

به وب سایت کانون کارآفرینان استان زنجان خوش آمدید

 

منوهای منتخب