به وب سایت کانون کارآفرینان استان زنجان خوش آمدید

 

منوهای منتخب

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره98

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 97

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 96

برنامه کانون سال 1398

اولین جلسه هماهنگی "برگزاری سمینار هم اندیشی کارآفرین برتر کشوری در حوزه گردشگری"

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 94

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره93

گزارش عملکرد کانون کارآفرینان در هفته جهانی کارآفرینی سال 1397

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 91

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 90

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی،نشست مشترک کانون کارآفرینان و انجمن کارآفرینان جوان با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی نشست مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینان

اولین نشست مطبوعاتی مشاوران کانون کارآفرینان وجمعی از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه باهفته نامه شهاب زنجا

اولین نشست مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان با مدیران مراکز مشاوره و کارآفرینی

دهمین صورتجلسه کانون