« پیام ادواری »

خانواده ای که کارآفرین ندارد، امید محدودی دارد.

.Any family without an entrepreneur has a limited hope

(Author : Auliq Lce)

karafarin_zanjan                                 www.zpec.ir@

به وب سایت کانون کارآفرینان استان زنجان خوش آمدید

 

منوهای منتخب

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 108

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 107

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 106

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 105

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 104

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 103

جلسه هماهنگی سازماندهی فعالیت های کانون در سال ۱۳۹۸ با همکاری انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 102

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 101

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 100

برنامه کانون سال 1398

اولین جلسه هماهنگی "برگزاری سمینار هم اندیشی کارآفرین برتر کشوری در حوزه گردشگری"

گزارش عملکرد کانون کارآفرینان در هفته جهانی کارآفرینی سال 1397

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی،نشست مشترک کانون کارآفرینان و انجمن کارآفرینان جوان با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی نشست مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینان