« پیام ادواری »

خانواده ای که کارآفرین ندارد، امید محدودی دارد.

.Any family without an entrepreneur has a limited hope

(Author : Auliq Lce)

karafarin_zanjan                                 www.zpec.ir@

به وب سایت کانون کارآفرینان استان زنجان خوش آمدید

 

منوهای منتخب

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 102

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 101

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 100

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره99

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره98

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 97

برنامه کانون سال 1398

اولین جلسه هماهنگی "برگزاری سمینار هم اندیشی کارآفرین برتر کشوری در حوزه گردشگری"

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره93

گزارش عملکرد کانون کارآفرینان در هفته جهانی کارآفرینی سال 1397

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 91

نشریه تخصصی تولید،تجارت و کارآفرینی شماره 90

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی،نشست مشترک کانون کارآفرینان و انجمن کارآفرینان جوان با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی نشست مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینان

اولین نشست مطبوعاتی مشاوران کانون کارآفرینان وجمعی از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه باهفته نامه شهاب زنجا