شما اینجا هستید:   خانه » درباره ما » خدمات کانون

خدمات کانون

خدمات کانون کارآفرینان استان زنجان در قالب تعامل با مجامع کارآفرینی ، مدیران استانی ، واحدهای تولیدی کارآفرین ، اعضای کانون و کارآفرینان استان به شرح سرفصل های زیر ارائه می شود.

 

الف – در تعامل با مجامع کارآفرینی و مدیران استانی

  1. ارائه راهکار برای بهبود وضعیت موجود و توسعه کارآفرینی در استان
  2. ارائه پیشنهاد به مدیران دستگاه های اجرائی در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی
  3. ارائه گزارش دوره ای از عملکرد کانون و مشکلات کارآفرینان به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ب – در تعامل با کارآفرینان

  1. ارائه خدمات مشاوره ( حقوقی ، بانکی ، مالیات ، بیمه و ... ) به کارآفرینان ( اعضای کانون )
  2. ارائه خدمات آموزشی به کارآفرینان ( در قالب نیاز سنجی از اعضای کانون )
  3. ارائه خدمات پژوهشی به جامعه کارآفرینان استان در قالب قراردادهای فی مابین
  4. برپائی تورهای کارآفرینی در سطح استان و کشور با رویکرد آموزشی ، پژوهشی و تبادل تجربه
  5. بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات کارآفرینان در قالب نشست های ماهانه با دستگاه های مرتبط