صاحبنظران مطرح در عرصه کارآفرینی ( ماخذ سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

دکتر کامبيز طالبي

تاریخ تولد: 1337
ساکن: تهران
وضعیت تاهل: متاهل
سوابق تحصیلی:
كارشناسی/ مهندسی فیزیك ( گرایش مخابرات) از 1980 تا 1984 دانشگاه پونا ( هندوستان )
كارشناس ارشد / مدیریت صنعتی از 1985 تا 1987 دانشگاه پونا ( هندوستان )
دكترا / مدیریت صنعتی ( گرایش كارآفرینی) از 1991 تا 1992 دانشگاه پونا ( هندوستان )

وضعیت شغلی:
مشاور معاون مدیر عامل / شركت مخابرات ایران از 1365 تا 1367
مشاور وزارت صنایع / صنایع كوچك و كارآفرینی از 1371 ( نیمه دوم) تا 1379
مدیر توسعه كارآفرینی / سازمان صنایع كوچك ایران از 1379 تا فروردین1383
مشاور ارشد سازمان توسعه و نوسازی كشور در ارتباط با كارآفرینی / شركت نوسازی صنایع ایران از 1/2/83 تا 10/12/83
معاونت خدمات مدیریت / شركت خدمات علمی صنعتی تهران از 1/5/85 تا كنون
عضو تیم مشاورین ثابت شركت ملی پتروشیمی ناظر بر " طرح ملی بهبود مستمر مدیریت پروژه "
رئیس دبیرخانه توسعه كارآفرینی در دانشگاه‌های كشور ( عضو اصلی )
رئیس مركز پژوهشهای كاربردی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
 


فعالیت های علمی ومقالات:
1- چاپ مقاله " كارآفرینی و استراتژی توسعه " در مجله دانش مدیریت دانشكده مدیریت دانشگاه تهران – سال 1383
2- چاپ سه مقاله تحت عناوین، آشنایی با نسل‌های كارآفرینی، نوآوری و كارآفرینی، انتقال تكنولوژی و تكنوآفرینان در ژورنال SEMDI و ژورنال Technoexchange
3- چاپ مقاله " كارآفرینان و رشد صنایع كوچك " د رمجله بین‌المللی ISBM ( ژورنال بین المللی مشاغل )
4- چاپ مقاله " كارآفرینی موتور رشد " در مجله پژوهشی مركز توسعه مدیریت‌های نوین دانشگاه دهلی نو
5- ارائه مقاله داوری شده در كنفرانس UNCETAD در خصوص الگوهای جدید كارآفرینی در اقتصاد مبتنی بر دانش محور ژنو – سوئیس 2003
6- ارائه مقاله ( مورد تائید داوری و در دست چاپ ) تحت عنوان محیط كارآفرینی و رشد SMEs در ایران به زیان لاتین در ژرنال انگلیسی دانشگاه تهران: THE JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP
7- تالیف كتاب: تجربه 20 كشور جهان در توسعه شركتهای كوچك و متوسط ( انتشارات كارآفرینان بصیر 1380 )
8- ارائه مقاله داوری شده ( جزو مقالات برتر ) در سمینار نظام آموزش و اشتغال تحت عنوان " ضرورت نگاه نو نظام آموزش عالی به توسعه نوآوری و كارآفرینی در دانشگاه‌های كشور " در دانشگاه تربیت مدرس خرداد 1384
9- چاپ مقاله در ژورنال JSBM آمریكا كه جزو ژرنال‌ةای ISI می‌باشد.
10- حضور در 5 كنفرانس بین المللی در كشورهای ژاپن ( سازمان بهره‌وری آسیایی )، هندوستان ( كنفرانس جهانی كارآفرینی دهلی نو )، كنفرانس بهره‌وری سنگاپور، كنفرانس توسعه مدیریت كارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مبتنی بر دانایی ( دهلی نو 1998 ) و كنفرانس توسعه كارآفرینان تكنولوژی مدار در اجلاس سالیانه آنكتاد ( ژنو 2002)
11- مقاله: سازمانهای فردا و ضرورت بكارگیری مدیری كارآفرینی مبتنی بر دانش چاپ در ژورنال management science ( ISI )


فعالیت های تحقیقاتی:
1- طرح تحقیقاتی " استراتژی توسعه شركتهای كوچك و متوسط " سازمان یونیدو و با سرپرستی مركز تحقیقات SMEs اتحادیه اروپا
 • توضیح اینكه: طرح به زبان انگلیسی بوده و در سایت سازمان ملل – UNIDO موجود می‌باشد.
2- طرح تحقیقاتی " راههای توسعه كارآفرینی در ایران " به سفارش سازمان بین المللی كار ( ILO )
 • توضیح اینكه: طرح به زبان انگلیسی بوده و در سایت سازمان موجود می‌باشد
3- طرح تحقیقاتی " توسعه زنجیره‌های تولید مبتنی بر دانش و فن‌آوری نوین " به سفارش مركز پژوهشهای وزارت بازرگانی انجام گرفته است.
4- طرح تحقیقاتی مجموعه " گامهای توسعه كسب و كار در ایران " به سفارش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی انجام گرفته است.
 5- طرح ملی توسعه كارآفرینی در شركتهای كوچك صنفی به سفارش وزارت بازرگانی ( در حال انجام است )
 6- تدوین آیین نامه علمی شكل‌گیری خوشه‌های صنعتی در كشور بنا بر برنامه‌ چهارم پنج ساله به سفارش وزارت صنایع و معادن راهنمایی


پایان‌نامه‌های دانشجویی:
1- استاد راهنمای رساله دكترا " چگونگی توسعه خوشه‌های صنعتی در صنایع غذایی با رویكرد كارآفرینی " – توسط رامین نوربخش
2- استاد مشاور رساله دكترای " ارزیابی سودآوری بنگاههای كوچك و متوسط تولیدی " دانشگاه تربیت مدرس – توسط محمد مولایی
3- استاد راهنمای بیش از 15 رساله مقطع كارشناسی ارشد و استاد مشاور 10 رساله مقطع دكترا در دانشگاه‌های امام صادق (ع)،علامه طباطبایی و تربیت مدرس و دانشگاه تهران برگزاری


 كارگاههای آموزشی:
1- برگزاری بیش از 72 كارگاه آموزشی در زمینه كارآفرینی و نوآوری در دانشگاه‌های كشور، مراكز كارآفرینی دانشگاهها، شركتهای صنعتی و چندین مركز رشد
2- تنظیم كننده سیلابس‌های دروس كارآفرینی برای تربیت مدرسین رشته كارآفرینی در ایران ( به انضمام چند دروس تخصصی )

عضویت در نهادهای آموزش عالی:
1- عضو شورای مركزی طرح توسعه كارآفرینی در دانشگاههای دولتی ایران ( وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری )
2- مولف سند ملی توسعه كارآفرینی در نظام آموزش عالی كشور ( كلیات سند در جلسه مورخ 14/4/84 مورد تصویب مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت )

گواهی‌نامه‌های بین المللی:
1- اخذ مدرك اندازه‌گیری بهره وری از سازمان ملی بهره‌وری APO
2- اخذ مدرك تحلیل‌گیری سیستمهای مدیریتی بر اساس مدل EFQM از بنیاد اروپایی