صاحبنظران مطرح در عرصه کارآفرینی ( ماخذ سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

دکتر مصطفي عليميري

نام و نام خانوادگی: مصطفی علی‌میری
متولد: اراک/ 1331
محل سکونت: اراک

1. تحصیلی:
1-1. کارشناسی در رشته مدیریت دولتی از مجتمع آموزش عالی قم (پردیس قم)
1-2. کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی – گرایش مالی از دانشگاه تهران
1-3. دکتری در رشته مدیریت دولتی – گرایش سیاستگذاری از دانشگاه تهران

2. شغلی:

2-1. مؤسس و رئیس دانشگاه پیام نور – مرکز ملایر

2-2. مدیر آموزش دانشکده امور اقتصادی و دارایی

2-3. کارشناس مالیاتی و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

2-4. مدیر گروه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مرکزی

2-5. کارشناس تحقیق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به صورت مأمور به خدمت)

2-6. سرپرست گروه ترویج و مشاوره کارآفرینی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

3. علمی:

3-1. عضو هیأت رسمی دانشگاه پیام نور

3-2. تدریس (به صورت مدعو) در داشنگاه اراک(16 نیمسال)

3-3. داوری و راهنمایی 13 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی و بازرگانی

3-4. تدریس درس « قوانین خوداشتغالی و کارآفرینی» در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با میانگین 92%

4. پژوهشی:

4-1. مقاله‌ها

4-1-1. «قانون ... محصول قانونگذار»( چاپ شده در پژوهش¬نامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد)

4-1-2. معرفی و نقد کتاب «مدیر یک دقیقه¬ای» (چاپ شده در مجله دانش مدیریت )

4-1-3.« قابلیت¬های فردی» (مقاله منتخب در همایش استاندارد سازی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش)- چاپ شده در مجموع مقالات که به موجب مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علمی پژوهشی دارای درجه علمی پژوهشی است.

4-1-4. «مبانی فرهنگی سازمان – شهر»( مقاله برگزیده وزارت مسکن و شهرسازی)

4-1-5. «ارائه الگوی مشارکت پایدار در شوراهای شهر» ( ارائه مقاله و سخنرانی در وزارت کشور)

4-1-6. «آرمان گرایی مشترک»( مقاله منتخب در سمینار مشارکت¬های مردمی وزارت آموزش و پرورش)

4-1-7. «بررسی روندهای عمومی تأثیرگذار بر حوزه مدیریت دولتی» (چاپ شده در مجله فرهنگ مدیریت)

4-1-8. مشاوره علمی در تهیه و چاپ مقالات مجله کارآفرینان فردا

4-1-9. همکار طرح تحقیقاتی" برنامه استراتژیک مرکز کارآفرینی"

4-1-10. همکار طرح تحقیقاتی "تهیه و تدوین سرفصل درس¬های تخصصی رشته مدیریت کارآفرینی" (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده مدیریت

4-1-11. ارائه مقاله تحت عنوان "نقش شوراها درتحول اداری استان مازندران"

4-1-12. مقاله تحت عنوان "زمینه¬های سیاسی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی" ( تأیید شده برای چاپ در مجله دانش مدیریت)

4-1-13. ارائه مقاله منتخب انگلیسی تحت عنوان: "Sustainable Participation: An Area to Illuminate Human Capabilities" در نخستین سمپوزیوم بین¬المللی GIAN (چاپ شده در

Proceedings) 4-1-14. ارائه مقاله منتخب انگلسی تحت عنوان : "Interactionism and Large-Group Interaction Methods: An Approach toward Sustainable Human Capital…" در دومین سمپوزیوم بین¬المللی GIAN (چاپ شده در Proceedings)

4-1-15. ارائه مقاله منتخب انگلیسی تحت عنوان: "Mental Pollution" در سومین سمپوزیوم بین¬المللی GIAN

4-2. کتب

4-2-1. ترجمه کتاب Entrepreneurship Strategic اثر Philip Wickham با همکاری دکتر موسی احمدیان (در دست ویرایش)

4-2-2. تألیف کتاب کارآفرینی اجتماعی (با پیشرفت بیش از 60 درصد)

4-3.طرح‌های تحقیقاتی

4-3-1. انجام طرح تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی و ارائه‌ی راه‌كارهای مشاركت اولیای دانش‌آموزان مقطع متوسطه دبیرستان‌های استان مركزی (84)

4-3-2. همكار و مشاور علمی طرح تحقیقاتی پایگاه جمعیتی در استان مركزی (84)