صاحبنظران مطرح در عرصه کارآفرینی ( ماخذ سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

مهندس جليل صمد آقايي

تولد سال: 1335
محل تولد : تهران
سوابق تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت استراتژیک - سازمان مدیریت صنعتی 1377 
لیسانس مدیریت بازرگانی و بازاریابی - دانشگاه علامه طباطبائی1358

سوابق علمی و پژوهشی:
· تالیف اولین کتاب کارآفرینی کشور : سازمانهای کارآفرین- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1378 .چاپ دوم 1382 · تالیف کتاب تکنیکهای خلاقیت فردی وگروهی 1380- مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ دوم 1384
· تالیف کتاب خلاقیت : جوهره کارآفرینی- دانشگاه تهران 1383
· تالیف کتاب هنر مسأله های آها !
انتشارات دانش پژوهان جوان 1385.
· تألیف کتاب کارآفرینی در کارآفرینی
زیر چاپ.
· تآلیف کتاب بازاریابی خلاق
زیر چاپ.
· تدوین اولین پایان نامه کارآفرینی در کشور : شناسائی بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان
سازمان مدیریت صنعتی 1377 .
· استاد مدعو در دانشگاههای : تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف , جهاد دانشگاهی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد ، سازمان مدیریت صنعتی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران و ...
· عضو هیأت علمی تحریریه مجله خلاقیت شناسی و کارآفرینی
گاهنامه تخصصی کارآفرینان دانشگاه تربیت مدرس- ماهنامه نسل برتر.
· عضو کمیته داوری و هیأت علمی جشنواره شیخ بهائی · عضو گروه علمی مدیریت و کارآفرینی موسسه کار و تامین اجتماعی
· عضو کمیته داوری وهیأت علمی جشنواره اشتغال و کارآفرینی · عضو کمیته داوری وهیأت علمی جشنواره خلاقیت , نوآوری و کارآفرینی
· عضو کمیته داوری و علمی جشنواره کارآفرینی دانشگاه جامع علمی- کاربردی
· عضو کمیته داوری و هیات علمی جشنواره کارآفرینان برتر ( وزارت کار )
· عضو شورای آموزشی سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان
· عضو گروه پژوهشی فرهنگ و کارآفرینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
· عضو هیأت امنا و مدیر گروه کارآفرینی شبکه متخصصین کشور.
· تدوین استاندارد آموزش کارآفرینی کشور( کد بین المللی 18/10-4 سال 1379 سازمان آموزش فنی و حرفه ای ).
· اخذ اولین مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت مطالعات و پژوهشهای خلاقیت و کارآفرینی.
· دریافت تندیس طلائی سومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهائی (1385) بعنوان حامی علمی کارآفرینی کشور.
· دریافت تندیس و لوح تقدیراولین جشنواره اشتغال و کارآفرینی (1383) بعنوان حامی کارآفرینان در بخش آموزش و ترویج .
· دریافت لوح تقدیر از سازمان یونسکو بعنوان حامی علمی کارآفرینی (1385).
· تهیه فیلمها و مصاحبه های آموزشی در رابطه با کارآفرینی .
· اولین مربی رسمی کارآفرینی در کشور ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال 1379) .
· پژوهش/ اولین پزوهش کارآفرینی کشور: شناسائی بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان ( بنیاد مستضعفان : سینا کاشی
جوراب آسیا ).
· پژوهش / طراحی آموزش با رویکرد اشتغال
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
· پژوهش / طرح بسیج کارآفرینی
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
· پژوهش / طراحی دوره تربیت مربی کارآفرینی
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
· پژوهش / پایه گذاری صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر
Venture Capital Industry در ایران.
· پژوهش / طراحی و تدوین آموزش پودمانی " کارآفرینی سازمانی " ویژه مدیران ارشد دولتی .
· پژوهش / طراحی و تدوین آموزش کارآفرینی به اصناف ، کسبه ، تجار و بازرگانان.
· مقاله / مراقب نوآوری باشید
ماهنامه تحول شناره 31 بهمن ماه سال 1375
· مقاله / کارآفرینان را بیشتر بشناسیم (شماره 1)
ماهنامه تحول شماره 28 آبان ماه سال 1375.
· مقاله / کارآفرینان را بیشتر بشناسیم (شماره 2)
ماهنامه تحول شماره 29 آذر ماه سال 1375
· مقاله/ از کارآفرینی تا جان آفرینی
ماهنامه تدبیر شماره 78 آبان ماه سال 1377- این مقاله در ماهنامه کار و جامعه شماره 28 آذر ماه سال 1377 نیز به چاپ رسیده است.
· مقاله/ کار آفرینی ضد اشتغال! موتور توسعه
ماهنامه تدبیر- شماره 114 مرداد ماه سال 1380
· مقاله / خلاقیت رمز بقای سازمانهای نوین
ماهنامه تدبیر- شماره 142 اسفند ماه سال 1382
· مقاله/ بحثی پیرامون گستره کارآفرینی و پارادایم جدید آن کارآفرینی اجتماعی- ویژه نامه مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران در اولین جشنواره کارآفرینی ( جشنواره شیخ بهائی ) 1383. این مقاله در ماهنامه دانشگاه تهران- شماره 41
خرداد ماه سال 1383 نیز به چاپ رسیده است .
· مقاله / صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر حلقه مفقوده و زیر ساخت نظام ملی نوآوری ایران
مقاله منتخب اولین همایش صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر مرداد 1383.
· مقاله / مکانیزم کارآفرینی درسازمانهای بزرگ
ماهنامه مدیریت مهروآبان 1383
· مقاله / کارآفرینی بعنوان سبک زندگی
ماهنامه تخصصی مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس شماره 4 مهرماه 1384- روزنامه همشهری 13 مرداد 1384.
· مقاله/ تحقیق و توسعه (
R&D ) در سازمانهای کارآفرین ـ فصلنامه تخصصی رشد فناوری ـ شماره 1 سال 1384.
· مقاله/ مراقب شبه کارآفرینان باشید- نشریه تخصصی کارآفرینان فردا شماره 2 آذر 1384 مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران .
· مقاله/ ابهام در ابهام پذیری کارآفرینان
ماهنامه رشد فناوری شماره 4و5 1385
· مقاله/ انتخاب زندگی شغلی:کارآفرینی یک ضرورت است نه یک انتخاب- ماهنامه کار و جامعه شماره 66 آبان 1384
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی .
· مقاله/ ظلم و جهل کارآفرینانه : فتح بابی در کارآفرینی دینی
مقاله منتخب همایش ملی کارآفرینی دانشگاه آزاد رودهن اسفند ماه سال 1384
· سخنرانی / چندین سخنرانی در کانالهای 1,5 و6 تلویزیون در رابطه با کارآفرینی طی 8 سال گذشته . · سخنرانی / کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار و اشتغال ایثارگران
همایش کارآفرینی و توسعه شرکتهای ایثارگری 1383 جهاد کشاورزی . · سخنرانی / استراتژیهای رفتاری مدیریت و کارکنان در سازمانهای کارآفرین پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران تیر ماه 1384 .
· سخنرانی / فرهنگ و کارآفرینی
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شهریور ماه 1384 .
· سخنرانی / خلاقیت و کارآفرینی در ورزش
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد آدر ماه سال 1384
· سخنرانی / ایجاد و پرورش محیط خلاق
مرکز آموزش مدیریت دولتی 30 مهر ماه 1380.
· سخنرانی / کارآفرینی دینی
همایش ملی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسفند 1384.
· سخنرانی / کار و کارآفرینی
جهاد کشاورزی خرداد ماه 1384 .
· سخنرانی / کارآفرینی یک ضرورت است نه یک انتخاب
صدا وسیما 1382 .
· سخنرانی / کارآفرینی زنان
استانداری کرمانشاه 1385 .
· سخنرانی / همایش فرصتهای کارآفرینی در صنعت نفت 1/2/86 · میز گرد علمی / فرهنگ و کارآفرینی
پژوهشکده فرهنگ هنر و ارتباطات 4/4/ 1384 .
· میز گرد علمی / نیاز سنجی تحقیقات تجربی در عرصه اشتغال
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران شهریور ماه 1383 .
· میز گرد علمی / گفتمان کارآفرینی
نشریه کارآفرینان امیرکبیر آذر ماه 1384 .
· میز گرد علمی / راهکارهای توسعه کارآفرینی
جشنواره خلاقیت , نوآوری و کارآفرینی آذر ماه 1383 .
· میز گرد علمی / راهکارهای توسعه سرمایه گذاری مخاطره پذیر
همایش صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر مرداد ماه 1383 .
سوابق تدریس:
· تدریس دوره تربیت مربی کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر(مؤسسه کار و تامین اجتماعی)
· تدریس دوره تربیت مربی کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس
· تدریس دوره تربیت مربی کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
· تدریس دوره تربیت مربی کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
· تدریس دوره های مختلف آموزشی ( بیش از 100مورد ) بصورت دوره , کارگاه و سمینار در خصوص: مدیریت - خلاقیت - کارآفرینی - بازاریابی - کارآفرینی سازمانی برای مدیران ارشد و میانی سازمانها و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مختلف ازقبیل : مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران، امیر کبیر، تربیت مدرس وصنعتی شریف
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و صنعتی شریف دانشگاه خواجه نصیر طوسی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- سازمان مدیریت صنعتی مرکز آموزش مدیریت دولتی جهاد دانشگاهی جهاد کشاورزی دانشگاه آزاد ـ دانشگاه مفید ـ جهاد دانشگاهی دانشگاه مقدس اردبیلی ـ مؤسسه کار و تامین اجتماعی- دانشگاه کشاورزی کرج دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (ورامین) - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- وزارت کارو اموراجتماعی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- سازمان همیاری و اشتغال فارغ التحصیلان - سازمان آموزش فنی و حرفه سازمان ملی جوانان - سازمان مرکزی بنیاد مستضعفان مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار- صاایران کارخانه سیمان آبیک- کابل ایران ستاد نیروی انتظامی فولاد خوزستان دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه شیراز شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی- صنایع دفاعی (حوزه تعالی صنعتی) فرمانداری کرج فرمانداری ورامین فرمانداری دماوند مرکز هم اندیشی خلاق شهرداری تهران- خانه پژوهش نواندیش خانه فرهنگ نیمرخ (صدا و سیما) مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تربیت مدرس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ( اولین دوره کارآفرینی در ورزش )- شرکت نفت کارون شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مرکز فنی و حرفه ای خواهران خرمشهر مرکز بهداشت آبادان موسسه بهار دانش خرمشهر نمایشگاه فرصتهای شغلی ( جهاد دانشگاهی الزهرا) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ایران مرینوس- نیرو محرکه بانک پاسارگاد پتروشیمی اراک دانشگاه شاهد کانون آفرینش های علمی فنی سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر و....
سوابق اجرایی:
25سال سابقه مدیریت ، مشاوره و تحقیق در سازمانهای دولتی و خصوصی از جمله : شرکت یونانی الاصل M.E.M.R.B (مدیر تحقیقات بازار) - سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان (مشاور) سازمان همیاری و اشتغال فارغ التحصیلان (مشاور) مرکز توسعه کارآفرینی (رئیس هیأت مدیره) عضو گروه پژوهشی " فرهنگ و کارآفرینی " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مرکز مطالعات و پژوهشهای کارآفرینی و خلاقیت نوین(مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره) سازمان مدیریت صنعتی ایران(مشاور)- کارخانجات تولیدی تهران (مدیر تحقیقات بازار) شرکت نساجی مرزپیما(10 سال مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره) کارخانه ایران کرک (معاون بازرگانی و عضو هإت مدیره) عضو هیأت امنا و مدیر گروه کارآفرینی و خلاقیت شبکه متخصصین کشور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی)- عضو کمیته علمی کارآفرینی وزارت کار وامور اجتماعی عضو گروه علمی مدیریت و کارآفرینی موسسه کار و تامین اجتماعی و ....

پست الکترونیکی :
samadaghaei@gmail.com