ترکیب اعضای کانون کارآفرینان


ویرایش سوم - اردیبهشت 1392

ترکیب اعضاي کانون به شرح زیر می باشد  : اعضاي كانون بشرح زير است: كارآفرينان برتر و موفق حوزه­هاي مختلف صنعتي، خدماتي، کشاورزي، بازرگاني و صاحبان كسب و كارهاي خانگي موفق که در فعاليت­هاي كارآفريني، نوآوري و داراي ارزش افزوده بالا مشغول به فعاليت هستند. اساتيد برجسته و اعضاي ...
ادامه


ویرایش هشتم - مهر 1393

ترکیب اعضاي کانون به شرح زیر می باشد  : کارآفرینان برتر منتخب در جشنواره هاي کارآفرینی، در حوزه هاي مختلف صنعتی، تولیدي، خدماتی، کشاورزی  اساتید برجسته و اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي استان که داراي سوابق علمی و اجرایی چون تحقیق، تألیف و تدریس در موضوع کارآفرینی باشند. نمایندگان ...
ادامه