عناوین کارگروه های تخصصی کانون در سایر استان ها


استان تهران

کارگروه های تخصصی کانون کارآفرینان استان تهران عبارتند از :   برای مشاهده مطالب مربوط به هر یک از کمیته های تخصصی و سوال از مسئولین کمیته بر روی عناوین کمیته های تخصصی کلیک نمایید .   1 . کارگروه تامین مالی   2 . کارگروه آموزش   3 . ...
ادامه