رزومه رئیس کانون و برنامه پیشنهادی به شورا

برای آشنائی بیشتر با رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان و برنامه پیشنهادی به شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور روی دکمه های زیر کلیک کنید.

 

رزومه رئیس کانون

برنامه پیشنهادی به شورا