اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1- نامه ارسال تقویم جلسات کانون کارآفرینان استان زنجان در سال 1396

دانلود نامه

2- نامه پیشنهاد تشکیل جلسه به مناسبت گرامیداشت روز ملی کارآفرینی

 دانلود نامه