استان زنجان


اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1- برای دانلود صورتجلسه نشست مشترک کانون کارآفرینی با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورخ 95/12/23 روی دکمه زیر کلیک نمائید. دانلود صورتجلسه    2- دانلو نامه درخوست تقویم جلسات کانون نامه تقویم جلسات کانون  
ادامه