اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1- برای دانلود صورتجلسه نشست مشترک کانون کارآفرینی با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورخ 95/12/23 روی دکمه زیر کلیک نمائید.

دانلود صورتجلسه   

2- دانلو نامه درخوست تقویم جلسات کانون

نامه تقویم جلسات کانون