جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در سالن همایش روز دوشنبه دهم تیر ماه 96برگزار شد.