شما اینجا هستید:   خانه » کارگروه ها » کارگروه خدمات

کارگروه خدمات


برنامه کارگروه در سال 1396

برنامه کارگروه در سال 1396 ، مبتنی بر شرح وظایف کارگروه در اولین جلسه تنظیم و به تایید خواهد رسید.
ادامه


تقویم جلسات کارگروه

تقویم جلسات کارگروه در سال 1396 نوبت جلسه ایام جلسه تاریخ جلسه ساعت جلسه ملاحظات اول         ...
ادامه


شرح وظایف کارگروه خدمات

عضو گیری برای کارگروه ( اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری ) از جامعه اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها ، روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري ، سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان، كارآفرينان استاني و مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان. برگزاري جلسات منظم دو ...
ادامه


سازمان کارگروه

سازمان کارگروه نام و نام خانوادگی سمت در کارگروه رئیس/ دبیر/ عضو مسئولیت در دستگاه / شرکت متبوع ملاحظات         ...
ادامه