اولین جلسه کانون با انجمن خدمات فنی و مهندسی استان

 

اولین جلسه کانون با انجمن خدمات فنی و مهندسی استان،به منظور گسترش فعالیت ها و تقویت رویکرد های کسب و کارهای حوزه خدمات فنی ومهندسی در ساعت 16 روز دوشنبه 96/4/26در محل کانون کار آفرینان استان زنجان برگزار شد.

 


keyboard_arrow_up