آرشیو عکس های جلسه ششم کانون

ششمین جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور جناب آقای محمد رضا یوسفی مدیر کل محترم اداره،تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان زنجان روز یکشنبه مورخ 96/06/05 برگزار شد.

اهدای لوح تقدیر ار طرف رئیس کانون کارآفرینان به آقای مهندس محمود ضرابی جهت کسب عنوان کار آفرین برتر کشورو آقای مهندس امیدی جهت قدردانی از زحمات در دوران چهار ساله ی خدمت در شورای شهر زنجان .