تشکیل نمایشگاه از واحد های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری

برای تشکیل نمایشگاهی از دستاورد های واحد های کسب و کارمستقر در پارک علم و فناوری مقررگردید اقدامات زیر به عمل آید:

1-تشکیل کمیته ی نظارت باعاملیت آقای نجفی

2-معرفی مجری برگزاری نمایشگاه توسط آقای نجفی

3- برگزاری نمایشگاه حداکثر لغایت نیمه ی اول آبان ماه

4-نکات قابل ملاحظه دربرگزاری نمایشگاه

4-1برپایی سخنرانی درحاشیه نمایشگاه بادعوت ازافراددارای تجارب موفق وناموفق

4-2رایزنی های لازم برای انتخاب اسپانسر

4-3مخاطبین بازدید از نمایشگاه علاوه برشهرزنجان،شهر های استان وشهر قزوین راشامل شده و مسئولینی ازتهران دعوت شود.

4-4نمایشگاه دردوروز متوالی طرف صبح و بعد از ظهر برگزار شود.