اجرای تفاهم نامه فی مابین کانون کارآفرینان و موسسه تحلیل گران صنعت

در اجرای تفاهم نامه فی مابین کانون کارآفرینان استان زنجان و موسسه تحلیل گران صنعت مقرر شد برنامه و تقویم آموزشی لغایت  96/07/10 از طریق موسسه ارائه وبا نظر موید ومشترک کانون وپارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه به مورد اجرا درآید.