تفاهم نامه فی مابین کانون کارآفرینان و موسسه تحلیل گران صنعت