نشست مشترک با مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ و بازدید از واحد های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

نشست مشترک با جناب  آقای مهندس ولی اله بیات مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ زنجان در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حضور ریاست محترم پارک و هیئت مدیره محترم کانون کارآفرینان استان

زنجان روزپنجشنبه 25 آبان سال1396

بازدید از واحد های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه

نشست در محل کانون با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری علوم پایه و اعضای محترم کانون کار آفرینان