آرشیو عکس های جلسه هشتم کانون

 
هشتمین جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور جناب آقای نصیری رئیس و اعضای محترم شورای شهر زنجان
روز یکشنبه 5ام آذرماه 1396