جلسه بازدید کانون کارآفرینان استان زنجان از جهاددانشگاهی

 

در راستای  تنظیم و مبادله  تفاهم نامه همکاری فی ما بین کانون کارآفرینی و جهاد دانشگاهی استان زنجان، رئیس کانون ضمن بازدید از مرکز نوآوری و شکوفایی( منش ) جهاد دانشگاهی، پیرامون همکاری های آموزشی با رویکرد کارآفرینی با رئیس جهاددانشگاهی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. تفاهم نامه همکاری قبل از پایان سال جاری و بعد از بازبینی پیش نویس تهیه شده، امضاء و مورد مبادله قرار خواهد گرفت.

۹۶/۱۱/۱۱