جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با موسسه آموزشی تحلیل گران صنعت

همکاری های آموزشی میان کانون کارآفرینی، پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی علوم پایه و موسسه آموزشی تحلیل گران صنعت در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت.

محور های همکاری آموزشی سال آتی به شرح کلی زیر مورد توافق قرار گرفت.

برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی با رویکرد کارآفرینی
برگزاری سخنرانی شخصیت های ملی حول محور کارآفرینی
تشکیل سمینار های  کارآفرینی با دعوت ازکارآفرینان  برتر کشوری
سایر محور های پیشنهادی در تفاهمنامه همکاری سال۱۳۹۷

 

پیش نویس تفاهمنامه ضمن بررسی مشترک و با حضور روسای کانون کارآفرینی، پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی علوم پایه  و موسسه آموزشی تحلیل گران صنعت در نیمه اول اسفند امضاء و مبادله خواهد شد.

۹۶/۱۱/۱۱