نشست مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت دلفین هفت

 

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان در روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۵  جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی و تولید محتوای متنی، صوتی، ویدیوئی با حضور مدیر عامل محترم شرکت دلفین هفت جناب آقای حمید موسوی, آقای مهندس عطاییان و خانم فتحی  برگزار گردید.  
در این نشست مقرر شد نسبت به تولید  محتوا بامضامین  زیر از سوی شرکت "دلفین هفت" تفاهم نامه ای برای بررسی و اتخاذ تصمیم  پیشنهاد شود:

- شناسایی و رفع موانع کارآفرینی

-شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی

-مشاوره به دستگاه های اجرایی درجهت رفع دغدغه ها، فرصت ها و تهدید های کسب و کار

مخاطبین هدف: کارآفرینان ، دانشجویان، دانش آموزان