تفاهم نامه فی ما بین کانون کارآفرینان استان زنجان و شرکت هوش داده هدف

 

به منظور حمایت از کارآفرینان استان و بنگاه های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تفاهم نامه فی ما بین شرکت هوش داده هدف به نمایندگی آقای حامد نصرالهی مدیرعامل شرکت هوش داده هدف وکانون کارآفرینان استان زنجان به نمایندگی آقای سعید یوسفی اصل رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان، باموضوع"برگزاری تورهای صنعتی و دانشگاهی " روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تنظیم و مورد مبادله قرار گرفت.