تفاهم نامه فی مابین کانون کارآفرینان استان زنجان با انجمن خدمات فنی و مهندسی استان زنجان

 

به منظور حمایت از کارآفرینان استان و بنگاه های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،تفاهم نامه فی مابین انجمن خدمات فنی و مهندسی استان زنجان به نمایندگی آقای مهدی کردلو رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی و کانون کارآفرینان استان زنجان به نمایندگی آقای سعید یوسفی اصل رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان با موضوع "برگزاری جشنواره و نمایشگاه  فکر و مهندسی برتر "روزشنبه  مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۶تنظیم و مورد مبادله قرار گرفت.