آرشیو عکس های جلسه دهم کانون

دهمین جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور آقای یوسفی مدیر کل  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روز یکشنبه 1مهر 1397