نشست هماهنگی برنامه های هفته جهانی کارافرینی کانون کارآفرینان استان زنجان

 

 نشست مشترک هماهنگی برنامه های هفته جهانی کارآفرینی با حضور آقای مهندس عطاییان  و خانم مهندس فتحی و آقای اسدی سردبیر هفته نامه شهاب زنجان در دفتر کانون کارآفرینان استان زنجان روز یکشنبه مورخ
97/08/13