تفاهم نامه فی ما بین کانون کارآفرینان استان زنجان با پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان