اولین نشست مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان با مدیران مراکز مشاوره و کارآفرینی

 

اولین نشست مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان با مدیران مراکز مشاوره وکارآفرینی امروز مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲