شما اینجا هستید:   خانه

عضویت اشخاص حقوقی

اینجانب به نمایندگی از طرف واحد حقوقی متبوع برابر مصوبه هیات مدیره و با اطلاعات تکمیلی زیر و با آگاهی کامل از شرایط عضویت، مایلم به شرح مشخصات ذیل به عضویت کانون در آمده و ضمن همکاری از خدمات آن بهره مند شوم

نوع درخواست عضویت *

گزینه های تعامل با کانون *

اگر گزینه "همکاری و بهره مندی از خدمات" را انتخاب نموده اید لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمائید :
* تجربه و تخصص کاری
* موضوعات و زمینه های همکاری پیشنهادی
* تمایل به همکاری در کارگروه

مایل به همکاری در کار گروه زیر هستم

کلیه اعضاء (تصویر کارت ملی و مدرک تحصیلی) ، اختصاصی اعضای افتخاری (معرفی نامه شرکت / تشکل متبوع) ، اختصاصی اعضای پیوسته (تصویر مستندات افتخارات استانی / ملی و سایر آیتم های مذکور در شرایط اختصاصی) به صورت یک فایل فشرده (zip) الصاق نمایند
تصویر مدارک عضویت
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
ارسال فایل طرح های کار آفرینی برای بررسی و معرفی به شریک سرمایه گذار (امکان ارسال توسط کلیه اعضاء در صورت تمایل)
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
محل درج حق عضویت با توجه به نوع عضویت


shooow